Em Từ Lục Bát Bước Ra - Ngọc Bích, Huệ Thu, Dương Quân, Phạm Thành Tính, Trần Gia Tĩnh Tâm, Vy Nhã Trúc
 Hoang Vu - Dương Quân, Huệ Thu, Ngọc Bích, Nguyên Trần
 4 bài thơ tình nổi tiếng c ủaT.T.Kh. - T.T.Kh.
 Cuối Năm Tự Nhủ - Ngọc Bích, Huệ Thu, Trường Giang
 Rồi Từ Ðây Nhé - Ngọc Bích, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
 Bài Thơ Viết Lúc Say - Hà Thượng Nhân - Cung Diễm, Hà Thượng Nhân, Hoàng Ngọc Văn, Huệ Thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái, Ngọc Bích, Thái Quốc Mưu, Tiểu Bảo
 Chúc Tết Sớm tỷ tỷ Ngọc Bích - Huệ Thu, Ngọc Bích
 Anh Sẽ Đến - Ngọc Bích, Nguyên Hà
 Thập Mục Ngưu Ðồ - Vô Danh
 THƠ TẠ KÝ - Tạ Ký
trasonthidan.com_______

Tac pham: 465
Trang: 512
Tac gia: 253


Bài Ca (bài hành) Biên Khảo biên khảo tác phẩm và tác giả Chùm Thơ chùm thơ thất ngôn bát cú Hát Nói Hình Ảnh- Images- Photo Liên Hoàn Thất Ngôn Bát Cú nhiều thể loại Song Thất Lục Bát Tùy Bút Tập Thơ thể Phú thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 7 chữ 8 câu Thơ 8 chữ thơ cổ phong thơ chuyển thể thơ dịch thơ lục bát thơ luật đường thơ mới thơ nhạc Thơ Tình thơ tự do thơ xướng họa Tiểu Luận tiểu sử tác giả Truyện Ðời Xưa Truyện Thiền Trường Ca Trường Thiên Lục Bát Xuất Xứ bài thơ


Xin giới thiệu đến bạn đọc
Ðôi dòng về tác giả Thi Hạnh
Thể loại: tiểu sử tác giả
Tác giả: Thi Hạnh

Trà Sơn chủ nhân kính chào qúy thi khách và thi văn hữu đến viếng thi đàn trà sơn - chủ nhân Sơn Trang kính tạ - thư từ xin gửi về : saimonchunhan@gmail.com

 

Bài Ca (bài hành) Biên Khảo biên khảo tác phẩm và tác giả Chùm Thơ chùm thơ thất ngôn bát cú Hát Nói Hình Ảnh- Images- Photo Liên Hoàn Thất Ngôn Bát Cú nhiều thể loại Song Thất Lục Bát Tùy Bút Tập Thơ thể Phú thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 7 chữ 8 câu Thơ 8 chữ thơ cổ phong thơ chuyển thể thơ dịch thơ lục bát thơ luật đường thơ mới thơ nhạc Thơ Tình thơ tự do thơ xướng họa Tiểu Luận tiểu sử tác giả Truyện Ðời Xưa Truyện Thiền Trường Ca Trường Thiên Lục Bát Xuất Xứ bài thơ

 Cõi Thanh Bình - Huệ Thu
 Thuyền Trăng - Nhiều Tác Giả
 THƠ TƯỜNG LINH - Tường Linh
 Thu Trắng - Quang Hà, Ngọc Huệ, Hạ Vy, Githéa, Võ Đình Tiên
 Bài Thơ Mùa Đông - Nguyên Nhung, Minh Lương Trương Minh Sung
 Một trăm lẻ một Câu Chuyện Thiền - Thiền Sư Muju ( Vô Trú )
 Nhớ Tri Âm / Tình Sàu Viễn Khách ... - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái, Huệ Thu, Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 ƠI HỠI, TÌNH TA - Chinh Tam, Dương Huệ Anh, Huệ Thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
 THU - Ðỗ Thành, Băng Tuyết, Chiêu Quân, Hà Thượng Nhân, Huệ Thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái, Mai Hoài Thu
 Chùm Thơ Cuối Mùa / Lớp Lớp Mây Xa - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái, Huệ Thu, Chiêu Quân
 Xuân Bất Tái Lai - Nguyên Trần xướng - Gồm nhiều tác giả
 4 bài thơ tình nổi tiếng c ủaT.T.Kh. - T.T.Kh.
 Giọt Nước Nhớ Nguồn - Hàn Thiên Lương, Lê Văn
 Hoang Vu - Dương Quân, Huệ Thu, Ngọc Bích, Nguyên Trần
 Bài Thơ Viết Lúc Say - Hà Thượng Nhân - Cung Diễm, Hà Thượng Nhân, Hoàng Ngọc Văn, Huệ Thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái, Ngọc Bích, Thái Quốc Mưu, Tiểu Bảo


trang chính    100 tác phẩm mới     quán thơ 
 

Trà Sơn Chủ Nhân chào mừng các thi khách và thân hữu ghé thăm thi đàn
Bài vở hoặc ý kiến xin gửi về địa chỉ :
Trà Sơn Trang Chủ kính tạ
 
thực hiện: huệ thu
Kỹ Thuật: nguyễn tuấn